Vorming op maat

VORMING OP MAAT 

"Binnen ons vormingsaanbod werken we vraaggericht. Dit wil zeggen dat we onze inhoud zoveel mogelijk aanpassen aan de noden en verwachtingen."


"Ons doel is om de thema's op een toegankelijke en interactieve manier over te brengen zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan gaan in de praktijk."INTEGRATIEVE WERKVORMEN

Er bestaan heel wat werkvormen in het werken met kinderen, jongeren, ouders en volwassenen. Afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en interesse kies je voor bepaalde werkvormen en ga je aan de slag met wat zich aanbrengt. 


We geloven sterk in een integratieve aanpak. Dit betekent dat we via verschillende methodieken en benaderingen onze aanpak afstemmen op individuele vragen, noden en moeilijkheden. We werken op een interactieve en ervaringsgerichte manier. Het denken, voelen en doen staan hierbij centraal. 


Binnen deze vorming laten we je kennis maken met deze integratieve aanpak en laten we je zien hoe je verschillende methodieken en benaderingen in de praktijk kan inzetten. 


GEVOELENS EN EMOTIES

Al vroeg leren we om lastige emoties te onderdrukken en niet te tonen. Binnen onze maatschappij zijn we gewoon van onze gevoelswereld af te sluiten en te zeggen "Je moet sterk zijn!", "Het komt wel goed!". We hebben moeite om te voelen wat we voelen. Daardoor is het lastig om te weten wat je wilt, wat je behoeften, verlangens en blokkades zijn en wat je nodig hebt.


Emoties voel je in je lichaam. Onze taal laat dit ook zien: een knoop in de maag, een brok in de keel, iets op je lever hebben, ... Dit zijn ook lichaamsbewustmakingssignalen zodat je je emoties kunt uiten. Emoties en spanningen die je niet kunt uiten zetten zich vast in je lichaam. Ze wachten tot je ze eruit laat. Omdat ze zich niet kunnen manifesteren, proberen ze zich op de één of andere manier uit te drukken. Zoals moeilijk en extreem gedrag of lichamelijke klachten. 


Binnen deze vorming zoomen we hierop in. We brengen verschillende methodieken en oefeningen aan om contact te kunnen maken met de gevoelswereld en binnenkant van iemand. Het onderkennen, uiten en begrijpen van gevoelens en emoties komen hierbij aan bod.


ZELFVERTROUWEN EN ZELFBEELD

Het hebben van zelfvertrouwen en opkomen voor jezelf, zijn geen eigenschappen waarmee je geboren wordt. Het is een deel van je ontwikkeling en dit groeiproces is niet altijd evident.


Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je hebt in wie je bent en wat je kan. Jezelf aanvaarden en oké vinden draagt bij tot een goed gevoel van eigenwaarde en het geloof dat je de taken en uitdagingen in het leven aankunt. Iemand met zelfvertrouwen heeft een positief zelfbeeld, gelooft in zichzelf en is zelfzeker. Je durft voor jezelf op te komen, bent weerbaar en assertief.

 

Het niet geloven in jezelf en in je eigen kunnen zorgt ervoor dat je niet goed in je vel zit en geen nieuwe uitdagingen durft aan te gaan. Door een laag zelfbeeld worden eigen kwaliteiten en krachten niet meer gezien. Vaak schuilen er angsten en negatieve overtuigingen onder zoals: 'Ik ben niet goed genoeg, ik ga het niet goed doen, ik ben minderwaardig, ik kan het niet, anderen zijn beter dan mij'. 


Binnen deze vorming wordt er stilgestaan bij de opbouw van het vergroten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. Er worden praktische oefeningen en tips meegegeven.


DE KRACHT VAN WERKEN MET BEELDEN

'Soms helpt een beeld om greep te krijgen op een aspect van beleving dat voordien niet bewust ervaren kon worden, of maakt het vinden van een beeld deel uit van een verwerkingsproces. Soms heeft het kind een welbepaald beeld in zijn hoofd, en soms ontstaat zo een beeld in de context van de interactie met de therapeut. In dergelijke beelden drukt een kind zichzelf uit, (re)creëert het als het ware zichzelf.' (© 2014 Patrick Meurs)


De kracht van werken met beelden en metaforen is dat ze snel oproepbaar zijn en gemakkelijk opgenomen kunnen worden in het hoofd, voelen en handelen. Je kan je gemakkelijk herkennen en inleven in een beeld en vertalen naar jezelf. Het is een veilige manier om zaken tastbaar te maken die voordien moeilijk onder woorden werden gebracht of waar er weerstand op zat.


Je kunt via heel wat beelden en creatief materiaal taal geven aan de binnenkant. Het maakt mogelijk om bijvoorbeeld woede bespreekbaar te maken door gebruik te maken van metaforische kaarten over hoe boosheid er kan uitzien. Denk maar aan een beeld van een bom in je buik, in vuur en vlam staan, opgesloten zitten in een kooi, ... Het maakt dat je gangbare thema's en problemen kunt exploreren en bespreken. Het helpt om uitdrukking en inzicht te geven aan de leef- en gevoelswereld van iemand. Het zorgt ervoor dat je kan komen tot de noden en behoeften van iemand.  Het stimuleert introspectie.   


We geloven zeer sterk in deze manier van werken. Binnen deze vorming wordt heel wat materiaal gedeeld en ondervinden jullie al doende welke gunstige effecten dit heeft. 


DE INVLOED VAN ONZE GEDACHTEN

Onze gedachten hebben een sterke invloed op wat we voelen en op wat we doen. We onderschatten vaak deze invloed en zijn ons er niet altijd van bewust. Negatieve denkpatronen, overtuigingen en gedachten kunnen ons in grote mate belemmeren. Denk maar aan een bepaalde angst waarbij je onmiddellijk denkt: "Help, dit ga ik niet kunnen!". Hoe meer je deze gedachte voedt, hoe angstiger je wordt met als gevolg dat je op een bepaald moment blokkeert of vlucht van de situatie. Eens je je daar bewust van bent dan kan je dit patroon leren doorbreken door het om te buigen naar iets positief of helpend en te integreren via herhaaldelijk oefenen.


In deze vorming gaan we stilstaan bij dit proces zoals bij de verschillende invloeden die onze gedachten kunnen hebben en het effect tussen ons denken, voelen en doen. Tevens gaan we zoeken naar manieren om negatieve of belemmerende denkpatronen te doorbreken en om te buigen naar positieve of helpende denkpatronen.


HET METAFORISCH DIERENRIJK

Kinderen en jongeren hebben het vaak moeilijk met het uiten van wat ze voelen, denken en beleven. Het Metaforisch Dierenrijk is een kaartenset dat houvast en ondersteuning biedt om op een laagdrempelige manier in dialoog te gaan met kinderen en jongeren. Aan de hand van acht dieren, kun je op een ongedwongen en interactieve manier thema’s en moeilijkheden bespreekbaar maken. Door middel van aantrekkelijke metafoorbeelden word je meegenomen in het verhaal en proces van elk dier.


Volgende thema's komen aan bod: zelfvertrouwen, weerbaarheid, contact met mezelf, gedachten,
sociale vaardigheid, netwerk, durven – toekomst, rol van de begeleider.