Werkwijze

ONZE WERKWIJZE

Vanuit een open, warme en luisterende houding gaan we op zoek naar welke werkwijze en methodieken er aansluiten bij jouw verhaal en leefwereld.
Iedereen is uniek en verdient een individuele aanpak.


Afhankelijk van de leeftijd, vragen en noden zoeken we naar een passende ondersteuning en begeleiding via gesprekken, spel, creatieve methodieken, symboliek en metaforen, tekeningen, lichaamsgerichte methodieken, ervaringsleren, systeemgerichte methodieken, cognitie, gedrag, psycho-educatie, ... .


Het denken, voelen en doen staan hierbij centraal.

We versterken de mogelijkheden en krachten waarover iemand beschikt om met zijn of haar
moeilijkheden om te gaan.


Deze integratieve aanpak heeft als doel om bepaalde zaken aan de oppervlakte te brengen en tot nieuwe inzichten te komen. Op die manier kunnen we samen verder zoeken naar concrete handvaten om terug
tot een positief evenwicht te komen.


Kinderen, jongeren, ouders & jongvolwassenen kunnen bij Praktijk Ontvouw terecht voor begeleiding en therapie over:Opvoedingsondersteuning:

opvoedingsvragen, pedagogische ondersteuning, ontwikkelingsvragen, structuur en voorspelbaarheid, slaapmoeilijkheden, eetmoeilijkheden, gezinsondersteuning, afspraken en begrenzing, ...


-----


Emotioneel functioneren:
zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, hooggevoeligheid, uitdrukken van gevoelens, herkennen & begrijpen
van gevoelens, omgaan met gevoelens, spanning, stress, angsten, ...


-----


Sociaal functioneren:
sociale vaardigheden, weerbaarheid, assertiviteit, communicatie, relaties, pesten, vriendschappen,  …


-----


Gedragsmoeilijkheden:
negatief gedrag, woede, agressie, prikkelbaar, moeite met verandering en aanpassing, onrust, pesten, teruggetrokken, slaapproblemen, eetproblemen, dwangmatig gedrag, …


-----


Gedachten en hoofd:
piekeren, vol hoofd, negatieve gedachten & overtuigingen, angsten, stress, onbewuste patronen, …


-----


Moeilijkheden op school:
pesten, leermoeilijkheden, minimale studiebegeleiding, ...


-----


Ontwikkelingsproblematieken:
ADHD, ADD, autisme, angststoornis, gedrags- en emotionele stoornissen, ...


-----


Verwerking:
scheiding, verlies, specifieke situaties, ...


-----


Persoonlijke ontwikkeling:

algemeen welbevinden, innerlijke conflicten, identiteit, zingeving, zelfontplooiing, studie, relaties, werk,
gezondheid, ...


-----


Psycho-educatie en groepsworkshops:

verschillende thema's die op aanvraag kunnen georganiseerd worden, ...


-----


In een eerste verkennend gesprek nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken en een algemeen beeld te vormen. Hierbij kaderen we de vragen, moeilijkheden en noden, bekijken we de mogelijkheden en bespreken we het begeleidingsproces.


Bij kinderen en jongeren vinden we het belangrijk om samen met de ouder(s) het begeleidingsproces aan te gaan. Na 5 sessies met het kind of de jongere volgt een oudergesprek. We evalueren de voorbije periode en stemmen het verdere proces af.


2020 © - PRAKTIJK ONTVOUW

GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACY