Home

WELKOM
BIJ PRAKTIJK ONTVOUW


Praktijk voor therapie en begeleiding
aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen.

AANBOD

Als praktijk streven we naar een ongedwongen en individuele aanpak waar we samen op zoek gaan naar een passende ondersteuning en begeleiding. 

We exploreren de leefwereld en hulpvraag via belevingsonderzoek, gesprekstherapie, speltherapie, creatieve werkvormen,  ... 

We exploreren de leefwereld en hulpvraag via belevingsonderzoek, gesprekstherapie, speltherapie, creatieve werkvormen,  ... 

Naast het aangaan van een gesprek gaan we op zoek naar welke werkwijze en methodieken er aansluiten bij jouw verhaal en noden.

We bieden ondersteuning en begeleiding bij vragen of moeilijkheden rond opvoeding, ontwikkeling, ouderschap, ...  

AANPAK


 We werken integratief.
Dit betekent dat we via verschillende methodieken en benaderingen onze aanpak afstemmen op individuele vragen, noden en moeilijkheden.


We gaan op een interactieve en ervaringsgerichte manier aan de slag.
Het denken, voelen en doen staan hierbij centraal.


In een eerste verkennend gesprek nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken en een algemeen beeld te vormen van de vragen, moeilijkheden en noden.


Bij kinderen en jongeren vinden we het belangrijk om samen met de ouder(s) het therapeutisch of begeleidingsproces aan te gaan. Na vijf sessies met het kind of de jongere volgt een eerste oudergesprek. Tijdens oudergesprekken evalueren we de voorbije periodes en stemmen het verdere proces af.


De duur van het therapeutisch of begeleidingsproces is bij iedereen verschillend.

We werken samen om
terug tot een positief evenwicht te komen.

We zoeken naar de werkwijze aansluitend bij jouw verhaal en noden.

Gelijkwaardig en met
respect voor ieders eigenheid.

Met de nodige betrokkenheid, aandacht en luisterbereidheid.